สุดปลื้ม…วัดใน ต.เทนมีย์ จ.สุรินทร์ เอื้อเฟื้อลานบุญ เป็นลานตากข้าว ช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ชาวนาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเป็นจำนวนมาก กำลังประสบปัญหาไม่มีสถานที่สำหรับใช้เป็นลานตากข้าว ชาวนาส่วนใหญ่จำเป็นต้องพากันนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้และมีข้าวชื้นสูงขึ้นไปตากตามท้องถนน หนทาง เพื่อให้ข้าวแห้งเป็นเวลา 1-2 วัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ถนน สัญจร ไป-มา ด่าทอและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดร.พระครูสุเมธจันทสิริ เจ้าอาวาสศิริจันทร์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้เปิดพื้นที่ลานวัดศิริจันทร์ เนื้อที่กว่า 10 ไร่ ให้ชาวนานำข้าวเปลือกเข้ามาตากข้าวภายในลานวัดแทนที่จะไปตากตามท้องถนนเสี่ยงต่อการถูกรถเหยียบ พอข้าวเปลือกแห้งได้ที่ก็ขนนำไปเก็บไว้ภายในยุ้งฉางข้าวก่อน เพื่อชะลอการขายออกไป

ชาวนาเทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ต่างดีใจที่ได้ใช้ลานวัดศิริจันทร์ ประจำตำบลเทนมีย์ เป็นลานตากข้าว โดยชาวนาไม่ต่ำกว่า 10 คน กางตาข่ายสีฟ้ารองพื้น เทข้าวเปลือกเกลี่ยให้กระจายตากแดด ข้าวบางส่วนถูกฝนตกใส่ ทำให้ต้องรีบนำมาตากแดดไม่ให้ข้าวเสียหาย โดยอาศัยลานวัดเป็นลานตาก ชาวน้าต้องผลัดเปลี่ยนกันตาก พื้นที่ตำบลเทนมีย์ปีนี้พบว่า ชาวนาผลิตข้าวได้มาก ข้าวงาม เมล็ดเต็ม แต่พอนำไปขาย โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกสดที่ไม่ได้ตาก กก.ละ 6 บาท ส่วนข้าวเปลือกแห้งตากแดดแล้ว กก.ละ 9 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าววันละ 300 บาท หรือบางคนใช้รถเกี่ยวข้าวไร่ละ 500 บาท กว่าจะได้ข้าวขึ้นยุ้งฉางก็หมดเกือบหมื่นบาท อย่างไรก็ตาม ชาวนาก็ยังต้องทำนาต่อไปเพราะเป็นอาชีพที่ต้องสืบทอดรักษาไว้

นายพิรุณ ครอบแก้ว กำนันตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ถือว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อ ซึ่งทางวัดมีลานจอดรถพื้นที่กว้าง ในขณะที่เกษตรกรชาวนา เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาก็ต้องนำข้าวเปลือกไปตาก ตามถนนหนทาง ห่วงในเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร หลวงพ่อท่านเมตตาให้ชาวบ้านเข้ามาใช้สถานที่ของวัดได้ ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นอย่างสูง ตนในนามตัวแทนของชุมชนก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป้นอย่างมาก

นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กล่าวว่า การตากข้าวมีความสำคัญมาก เพราะว่าถ้าตากดีข้าวก็จะมีคุณภาพ ถ้าตากโดยธรรมชาติ บนหญ้าหรือในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมคุณภาพข้าวก็จะไม่ได้ ด้วยวัดมีลานธรรม ชาวบ้านเดือนร้อนได้มาใช้สถานที่วัด ปลอดภัย และชุมชนได้ประโยชน์ด้วย โรงเรียน บ้าน วัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังทางจังหวัดสุรินทร์มีหนังสือให้โรงเรียนช่วยด้วย ใช้เป็นลานตากข้าวของชาวบ้าน ตนก็ยินดีให้ใช้ลานกีฬา ถนน ให้ชาวบ้านมาตากข้าวได้ ถือว่าเป็นมุมมองของหลวงพ่อที่เล็งเห็นประโยชน์ และความเดือนร้อนของชาวบ้าน และมองการไกลมาในเรื่องของความสามัคคี น้อมถวายความจงรักภักดี และเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาชาวบ้านมาโดยตลอด

 

1

ชาวนา ตำเทนมีย์ กล่าวว่า ชาวบ้านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อในการให้ใช้สถานที่วัด ให้ลูกบ้านและพี่น้องมาตากข้าว ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต นับว่าเป็นสิ่งที่ดี หมู่บ้าน วัด โรงเรียนก็เช่นกัน ที่ให้โอกาสชาวบ้านได้ตากข้าว ช่วงที่ผลิตผลิตออกมา ตนและชาวบ้านจะได้รับความเมตตาทุกครั้งจากหลวงพ่อ

ด้าน ดร.พระครูสุเมธจันทสิริ เจ้าอาวาสศิริจันทร์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ด้วยแต่จริงๆแล้ว เราโดยสำนึกของความเป็นพระด้วยและความสามัญสำนึก เมื่อเห็นชาวบ้าน ญาติโยม เขากำลังลำบาก การพึ่งพาระหว่างญาติโยมกับวัด ได้มีการพึ่งพาชุมชนสร้างวัด วัดต้องเอื้ออำนวยความสะดวกให้ชุมชนด้วย เข้ากับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พระสงฆ์ควรสงเคราะห์ญาติโยม บางครั้งด้วยอามิส ด้วยวัตถุบ้าง และก็ด้วยธรรมบ้าง และควรไปด้วยกันระหว่างวุตถุกับธรรม เพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงมีนโยบายช่วยเหลือญาติโยม มองเห็นอุปสรรคสำคัญ การจราจรตามถนน หนทาง ที่กำลังเป็นปัญหาส่วนหลึ่ง ก็อยากเช่นชาวบ้านได้มาช่วยเทลานคอนกรีตวัดก็ควรได้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนกลายมาเป็น ลานบุญลานธรรมเป็นลานตากข้าวเปลือก อย่างที่เห็นกัน