เมืองช้างจัดแคมป์ คนลูกโลกสีเขียว ให้คนรุ่นใหม่ได้พูดคุยประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

18 ก.พ.60 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านกันตรง  ต.บึง  อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์  คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ประธานคณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน”และคณะ ได้นำกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆในภาคอีสาน กว่า 150 คน กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จำนวน 7 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนเครือข่ายลูกโลกสีเขียว (ที่เคยผ่านการกลั่นกรองระดับภาคอีสาน) จำนวน 3 กลุ่ม รวม 10 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ในงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเยาวชนลูกสีเขียว ให้เป็นเครือข่ายทางด้านแนวคิด อุดมการณ์ องค์ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน โดยมีนายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านกันตรง  และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

02182017003

กิจกรรมโครงการ  จัดค่ายเยาวชน “สานพลังเครือข่ายเยาวชน คนลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน”  ตอน “ตุ้มโฮม ลูกหลานอีสาน ฮัก ดิน นำ ป่า”  ระยะเวลาในการดำเนินการ  2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่  18-19 กุมภาพันธ์ 2560 เนื้อหากิจกรรมประกอบไปด้วย

1.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมค่าย

2.กิจกรรมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และนำเสนอบทเรียนการทำงาน

และกิจกรรมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย

1.กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้าน

2.กิจกรรมการแสดงออกของกลุ่มเยาวชนลูกโลกสีเขียว

3.กิจกรรมการออกแบบงานเครือข่าย โครงสร้าง กลไกการทำงาน ระบบสื่อสาร การประสานงาน

4.กิจกรรมการสู่ขวัญ / ผูกข้อต่อแขนให้กับเยาวชนทุกคน

5.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายเยาวชนลูกโลกสีเขียว

นับตั้งแต่มีการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อ 18 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆในภาคอีสานได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แทบทุกปี ถือว่าเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี เป็นหน่ออ่อนของการขยายแนวคิดงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดินน้ำป่า ในพื้นที่ภาคอีสาน ทางคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว เห็นร่วมกันว่า การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนต่างๆข้างต้น ได้มีโอกาสได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับงานอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างเครือข่ายงาน สร้างเครือข่ายความคิดให้กับกลุ่มเยาวชน อันจะพัฒนาการไปสู่การประสานความคิด ประสานความร่วมมือ ถักทอไปสู่แนวคิดร่วม อุดมการณ์ร่วม และดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

เด็กหญิงปวีณา เกสร นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านอีเซ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จะทำให้เยาวชนในภาคอีสาน ได้ถูกปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันว่า ควรจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบไหน ทำให้ พี่ๆน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมกันในแต่ละฐาน ภายในค่ายนี้ ได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีประโยชน์มากเมื่อเราร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะจะทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้น ทุกๆคนจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องการปลูกป่า การช่วยเหลือธรรมชาติ ไม่ใช่ว่าจะคอยทำร้ายธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ฐานนี้เรียนรู้การย้อมผ้าธรรมชาติ จากเปลือกไม้มะดันสด ซึ่งไม่ได้มาจากการตัดไม้ ทำลายป่า แต่เราเอาส่วนที่เหลือจากการเหลาไม้ปิ้งไก่ นำเปลือกมะดันที่ถูกทิ้ง นำมาสร้างประโยชน์มาสกัดเป็นสีย้อมผ้า

02182017004

นายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านกันตรง  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกันตรง  เป็นโรงเรียนเล็กๆมีนักเรียน ณ ปัจจุบัน 78 คน คณะครู 8 คน นักการภารโรง 1 คน รวมแล้วไม่ถึง 100 คน ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เล็กมากในการแบ่งประเภทของโรงเรียน แต่ว่ามันไม่เล็กตามสภาพของโรงเรียน ที่นี้ทั้งเด็กนักเรียน ครู และชุมชน จิตใจทุ่มเทให้โรงเรียน พูดง่ายๆใจใหญ่ ทำงานด้วยใจ จากเคยเป็นโรงเรียนล้าหลัง สภาพโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหาร หกเดือนครั้งหนึ่งเกือบจะถูกยุบ ระยะ 10ปีที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านกันตรงจัดว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญ ด้านปากท้อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เน้นจริงคือ วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ตนไม่อยากให้สอนกันแต่ในห้องเรียน แต่เด็กนักเรียนปลุก ผัก ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัวกินไม่เป็น เลยสอนการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ ต่างๆการทำปุ๋ยหมัก จะเห็นจากข้างหลัง เน้นดูแลสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเพาะกล้าไม้  ดูแลจัดการเรื่องขยะ  สิ่งที่จะมอบให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งแรกคือ วิถีชีวิตของคนส่วย หรือกูย ชนพื้นเมืองอำเภอจอมพระ โดยการนำเอาชุมชนมาจำลอง รูปแบบชีวิต ให้ลูกหลานที่เดินทางมาจากทั่วภาคอีสานได้ดู อันที่สองคือกระบวนการเพาะกล้าไม้ ที่เราเรียกว่า เพาะกล้า ปลูกป่า สร้างคน สร้างคนบนถนน การสร้างป่า การเพาะกล้าไม่ได้หมายความว่าเป็นกล้าไม้เพียงอย่างเดียว เป็นกล้าคนน้อยๆ ที่เรากำลังจะเพาะเขา ให้เป็นกล้าไม้แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฐานเรียนดูด้านการเกษตร การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เด็กจะได้ซึมซับได้สัมผัส  ตนเข้าใจว่าเมื่อเขามาใกล้ จะคุ้มค่า ที่ได้มาสัมผัสโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้

02182017002

ด้าน รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ประธานคณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน” กล่าวว่า รางวัลลูกโลกสีเขียว หรือสถาบันลูกโลกสีเขียว ในปัจจุบันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 18 มีการให้รางวัลมาแล้ว 17 ครั้ง 2 ปีแรกยังไม่มีกลุ่มเยาวชน พอปีที่ 3 เริ่มมีกลุ่มเยาวชนขึ้นมา เพราะว่า อนาคตของชาติ ต้นไม้จะเขียว ทรัพยากรธรรมชาติจะอยู่ได้ อยู่ที่มือของเยาวชน เราก็เลยมีโครงการจัดค่ายเยาวชนขึ้นมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แต่ว่าการจัดค่าบบุคคล และชุมชนจัดมา 3 ครั้ง รวมแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเราเห็นว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวไปแล้วส่วนหนึ่ง โรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมที่ยังไม่ได้รับรางวัลส่วนหนึ่ง และโรงเรียนที่สนใจแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการอะไรเลยส่วนหนึ่ง ก็จะเอามาเรียนรู้ร่วมกัน รางวัลลูกโลกสีเขียว ได้ให้สิ่งดีงาม สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เยาวชนชุดนี้ ได้ดำเนินการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบหมายให้พวกเรามาทำงานจนกระทั้งทุกวันนี้ หวังว่าประเทศชาติเราจะฝากไว้กับเขาเหล่านี้ ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าเขา แม่น้ำ ลุ่มน้ำ ห้วยหนองคลอง บึง ทั้งหลาย ทั้งปวงจะอยู่ได้ ด้วยฝีมือของน้องๆเยาวชน ที่เติบโตขึ้นมา ดำเนินการตามแนวทางผู้ใหญ่ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว เพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ เราจะไม่สามารถยึดมั่นอยู่ได้แต่จ้องฝากสิ่งเหล่านี้ ให้เยาวชนมีสำนึก และทำงานร่วมกันไป จากรุ่นใหญ่ ก็มาดูรุ่นน้อง และมาดูรุ่นเล็กๆต่อไป เพื่อผูกพัน ความสามัคคี กลมเกลียว เหมือนโรงเรียนบ้านกันตรงที่มีผู้ใหญ่โอบอุ้ม คุ้มชู มาตุ้มโฮมกัน ก็เหมือนแม่ไก่กางปีกเรียกลูกๆเข้ามา ลูกก็มาโฮมรวมกัน เรียกว่า ตุ้มโฮม เป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน และจะต้องตุ้มโฮมกันต่อไปเรื่อยๆ.

ภาพ – ข่าว / ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว

,

About HISPEED ผู้ชายเร่ร่อน

View all posts by HISPEED ผู้ชายเร่ร่อน →