“แม่ทัพภาค2” พบสื่อ 5 จว.อีสานใต้ ขอสื่อสร้างสมานฉันท์ปรองดอง

28 ก.พ.60 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 25 จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ให้เกียรติร่วมในพิธี และมีสื่อมวลชนจากจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟังเป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน อยู่ในระยะที่ 3 ตามโรดแมปของรัฐบาล นั้นคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้ง จึงมีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม จากสื่อมวลชนทุกแขนง 5 จังหวัดอีสานตอนล่าง โดยมีกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างพี่น้องสื่อมวลชน ในการนำเสนอข่าวครั้งนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะทำให้สื่อมวลชนทุกท่านได้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และสามารนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข้อมูลชัดเจน อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตามกรอบแบบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีงามของไทยต่อไปพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า โครงการสื่อมวลชมสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าอก เข้าใจกัน เพื่อความปรองดอง และสามัคคีของคนในชาติ ช่วงนี้เป็น ระยะที่ 3 ตามโรดแมปของรัฐบาล นั้นคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้ง เรียบร้อยแล้ว ในช่วงนี้ ทางรัฐบาล คสช.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ขึ้นมาดูแลเรื่องดัวกล่าวโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่ยืนยันมาตลอดก็คือสื่อมวลชนมีความสำคัญต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอีสานตอนล่าง ที่แม้จะมีเกิดวิกฤติทางการเมือง หรือความขัดแย้งของเพื่อนบ้าน แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรง หรือบานปลาย สามารถที่จะรักษาความสงบสุขเอาไว้ได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวจนเกิดความมั่นคง เช่นเดียวกับการนำเสนอเรื่องสื่อประชารัฐระดับท้องถิ่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างความปรองดอง ซึ่งจะสนับสนุนเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปนอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวอีกว่า สิ่งที่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับก็คือปัญหาภัยแล้งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และแก้ไขให้ประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมฝากข้อคิดต่อสื่อมวลชน และผู้ใต้บังคับบัญชา ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึก มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่แม้จะแตกต่างกัน แต่หากทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดก็จะก่อให้เกิดความสุขสงบ และอยากเห็นพี่น้องสื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองเช่นนี้ตลอดไป.ขณะที่ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ได้สอบถาม นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสนามบินศรีณรงค์ ซึ่ง พ่อเมืองช้าง ได้กล่าวว่า ตอนนี่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขัดต่อระเบียบราชการในบางเรื่องด้านตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญได้เรียกร้องให้ พลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ผลักดันด่านเศรษฐกิจชายแดนไทยและสปป.ลาว ผ่านทางอำเภอชานุมาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตื่นตัวอย่างมาก.

ภาพ – ข่าว / ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว

, ,

About HISPEED ผู้ชายเร่ร่อน

View all posts by HISPEED ผู้ชายเร่ร่อน →